IDH.


L'IDH (Index de desenvolupament humà) és un número decimal comprès entre 0 i 1 que ens indica el grau de desenvolupament o subdesenvolupament d'un país determinat.
Per calcular l'IDH ens fixem en tot un seguit de coses de la nostra vida quotidiana i els donem un valor determinat. Qüestions com ara la riquesa que té un país, el nombre de nois i noies que estan escolaritzats, la taxa de mortalitat, el nombre de metges que hi ha, l'atur, les connexions a internet, etc... ens indiquen quin nivell de desenvolupament presenta cada país. A través d'una fórmula complexa s'obté un resultat concret que ens serveix per a comparar els diferents països.

Així doncs, cada any s'elabora una llista completa de gairebé tots els països del mon ordenats segons el seu IDH. Naturalment, els països més desenvolupats ocupen les primeres posicions i els menys desenvolupats del món les darreres.

Aquí us deixo els links que complementen la informació que us vaig penjar a classe i la informació que teniu al final del vostre llibre. Les dades fan referència a l'any 2006 (però es basen en dades d'anys anteriors) i, com podeu veure, les posicions no canvien molt d'un any a l'altre. Busqueu el vostre país, treieu-ne informació i, a més, compareu-lo amb altres països veïns.

Per veure informacions generals sobre IDH (posicions dels darrers anys, països per continents, etc...) cliqueu aquí.

Per veure la llista general de l'IDH de tots els països del mon, cliqueu aquí.

Per a saber més coses sobre sobre com calcular l'IDH (HDI en anglès), clica aquí.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?